MHR GYO Talep Toplamaya Başlıyor!

MHR GYO Talep Toplamaya Başlıyor!

  MHR GYO Talep Toplamaya başlıyor.

  MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin (“MHR GYO”) toplam 207.000.000 TL/adet nominal değerdeki halka arzının 207.000.000 TL’si sermaye artırımı yöntemi ile Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsa’da Satış Yöntemi” ile beher pay için 4,30 TL’den 12 – 13 Ekim 2023 (Perşembe – Cuma) tarihlerinde MHRGY.HE (ikincil piyasada işlem kodu MHRGY.E olacaktır) koduyla satışa sunulacaktır.

  Halka arz büyüklüğünün 890,1 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, halka açıklık oranı %25,03 olarak öngörülmektedir.

  Dağıtım işlemleri

  Talep toplamanın bittiği gün olan 13.10.2023’de saat 18:15 sonrası gerçekleştirilecektir. Müşteriler hisselerini hesaplarında bu saatten sonra görebileceklerdir. Dağıtım gerçekleştikten sonra arta kalan nakit bakiyeler takip eden ilk iş günü kullanılabilecektir.

  Taahhütler:

  • Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı  yapmayacağını, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının yol açacak satışa veya halka arza konu etmeyeceğini ve karar almayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Şirket ortakları Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Şirket paylarının Borsa İstanbul’ da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli/bedelsiz sermaye artırımı  yapmayacağını, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının yol açacak satışa veya halka arza konu etmeyeceğini ve karar almayacağını, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Şirket ortakları Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, 1 yıl boyunca maliki oldukları payları  halka arz fiyatının altında Borsa’da satılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağı alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
  • Şirket ortakları Quick Sigorta ve Corpus Sigorta,Şirket’in paylarının planlanan halka arzı kapsamında ve GYO Tebliği kapsamında, Şirket tarafından sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların tamamının satılamaması ve öngörülen asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılamaması halinde; satılamayan payların, Şirket’in mevcut pay sahipliği oranında olmak üzere ortaklar tarafından satın alınacağı taahhüt etmişlerdir. (halkaarztakvimi.com.tr)
  • Şirket ana hissedarları Şirket paylarının planlanan halka arzı kapsamında halka arza konu edilmeyen sahibi oldukları MHR GYO paylarını işbu İzahname’nin onay tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca Borsa’da veya Borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

  Fiyat istikrarı

  Yapı Kredi Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu işlemler için kullanılacak tutar Corpus Sigorta ve Quick Sigorta tarafından dışarıdan sağlanacak fonlar ile karşılanacak olup toplam halka arz büyüklüğünün %20’si ile sınırlı olacaktır.

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.