Katılım Endeksi Nedir?

Katılım Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) platformunda faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak işlem gören hisse senetlerini içeren özgün bir borsa endeksidir.

Borsa endeksleri, belirli bir hisse senedi grubunun veya genel borsanın performansını izlememizi sağlayan istatistiksel ölçümlerdir. Her endeks, belirli bir pazarın, sektörün, endüstrinin veya varlık sınıfının performansını temsil etmek amacıyla oluşturulmuştur. Katılım endeksleri ise İslami prensiplere uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşarak bu özel nitelikteki yatırımları temsil eder.

Katılım Endeksi’nin ana hedefi, İslami finans prensiplerine bağlı yatırımcılar için yatırım karşılaştırmaları ve referans noktaları sunarak onlara rehberlik etmektir.

Katılım Endeksi Nasıl Belirlenir ?

Katılım endeksleri, oluşturulurken Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesindeki Danışma Kurulu ile işbirliği yapılır. Endekste yer alacak şirketlerin uygunluğu, Danışma Kurulu tarafından geliştirilen “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı” ve bu standardın uygulamasına yönelik detayları içeren “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” doğrultusunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde, “Standart” ve “Rehber” göz önünde bulundurularak hazırlanan “Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu” yanıtları temel alınır.

Bu yanıtların güncel ve doğru olmasından şirketler sorumludur. Katılım endeksine yeni katılan bir şirketin Bilgi Formu’ndaki yanıtlara, şirketlerin halka arz izahnamesinde ulaşabilirsiniz. İşlem gören şirketlerin bilgilerini ise düzenli olarak güncellenen Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla takip edebilirsiniz. (halkaarztakvimi.com.tr)

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Faaliyet Alanları ?

Katılım Endeksi’nde yer alacak şirketler, faaliyet gösterdikleri sektörlere ve sermaye yapılarına göre belirlenir. Bu bağlamda, şirketlerin esas sözleşmelerinde aşağıdaki faaliyetlere izin verildiği yazılmışsa, hisseleri Katılım Endeksi kapsamında değerlendirilmez:

 • Alkollü içki üretimi ve ticareti
 • Tıbbi olmayan amaçlarla uyuşturucu maddelerin üretimi ve ticareti
 • Kumar ve kumar benzeri faaliyetler
 • Domuz eti ve türevlerinin üretimi ve ticareti
 • Faiz içeren finansal işlemler
 • Para ve/veya para benzeri varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler
 • Ahlaki ve İslami değerlere aykırı yayıncılık
 • İslami değerlere uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler
 • Çevreye ve canlılara büyük zarar veren faaliyetler
 • İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler
 • Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretimi ve ticareti

Katılım Endeksine Uygun Değil Ne Demek?

Sitemizdeki halka arz takvimi incelemelerinizde, katılım endeksi bölümü mutlaka gözünüze çarpmıştır. Bu belirtilen ifadeler, bir şirketin veya finansal ürünün İslami prensiplere uygun olmadığını veya katılım bankacılığı ilkelerine aykırı olduğunu ifade eder. Örneğin, bir şirketin faizle işlem yapması veya gayrimeşru veya haram sektörlere yatırım yapması durumunda, bu şirket “katılım endeksine uygun değil” olarak değerlendirilir.

Katılım Endeksine Uygun Ne Demek?

“Katılım Endeksine uygun” ifadesi, İslami finans prensiplerine uygun olarak faaliyet gösteren ve faizsiz finansal araçlar kullanan şirketlerin hisse senetlerini temsil eder. Bu hisseler, İslami etik ve ahlaki değerlere uygun şekilde işlem yapmayı ve yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için uygundur. Bu tür yatırımlar, helal ve faizsiz kaynaklardan gelir elde etmeyi hedefler.

S: Katılım Endeksi nedir?

C: Katılım Endeksi, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.

S: Katılım Endeksi’nde yer alan şirketler nasıl belirlenir?

C: Şirketler, faaliyet sektörlerine ve sermaye yapılarına göre belirlenir. İslami prensiplere uygun olmayan faaliyetlerde bulunan şirketler endekse dahil edilmez.

S: Hangi faaliyetler Katılım Endeksi kapsamı dışındadır?

C: Katılım Endeksi dışında kalan faaliyetler arasında faizli finans işlemleri, alkollü içki üretimi, kumar, domuz eti ticareti ve sağlığa zararlı tütün ürünleri yer almaktadır.

S: Katılım Endeksi’ne uymayan bir şirketin hisseleri neden dâhil edilmez?

C: Katılım Endeksi, İslami finans prensiplerine uygun yatırımları teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle, İslami değerlere uygun olmayan faaliyetlerde bulunan şirketlerin hisseleri endekse dahil edilmez.

S: Katılım Endeksi’nde yatırım yapmanın avantajları nelerdir?

C: Katılım Endeksi’nde yatırım yapmanın avantajları arasında İslami prensiplere uygun yatırım imkânı, etik ve ahlaki değerlere uygun portföy seçenekleri ve katılım bankacılığı ilkelerine göre değerlendirilmiş şirketlerin yer alması bulunmaktadır.

S: Helal yatırım nedir?

C: Helal yatırım, İslami prensiplere uygun olarak faizsiz ve İslami değerlere uygun şirketlere yatırım yapmayı ifade eder. Haram ve faizli faaliyetlerden kaçınılır.

S: Katılım bankaları nasıl çalışır?

C: Katılım bankaları, faizsiz finans prensiplerine göre faaliyet gösterir. Kar ve risk paylaşımı esasına dayanır, faiz yerine ortaklık ve işbirliği vardır.

S: İslami finans araçları nelerdir?

C: İslami finans araçları arasında katılım hesapları, sukuk (İslami tahviller), İslami fonlar ve İslami sigortalar yer almaktadır.

S: Faizsiz finans (katılım bankacılığı) nedir?

C: Faizsiz finans, faiz kullanmayan ve İslami prensiplere uygun olarak tasarlanmış finansal hizmetleri sağlayan bir sistemdir.

Takipçi satın almak icin Popigram sitesine girebilirsiniz yazıp takipçi satin al

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.