Temettü Takvimi

Temettü Takvimi

Temettü Takvimi, bir şirketin hisse senetlerinin sahiplerine ödenecek temettü tarihlerinin belirlendiği bir takvimdir.

Temettü, bir şirketin elde ettiği karın bir kısmının hissedarlara dağıtılan kar payını ifade eder. Temettü takvimi, genellikle şirketin mali yılının belirli dönemlerinde temettü ödeme tarihlerini ve bu ödemelerin ne kadar olacağını belirtir.

Hisse senedi yatırımcıları için temettü takvimi, gelecekteki potansiyel gelir akışlarını değerlendirmelerine yardımcı olabilir ve yatırım stratejilerini planlamalarına katkı sağlar.

Bu takvim, hissedarların temettü ödemelerini bekleyebilmeleri ve yatırım kararlarını buna göre ayarlayabilmeleri için önemli bir kaynaktır.