Meka Beton Halka Arz İçin Talep Toplamaya Başlıyor!

Meka Beton Halka Arz İçin Talep Toplamaya Başlıyor!

  Meka Beton Santrelleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin toplam 16.900.000 TL/adet nominal değerdeki halka arzının 12.500.000 TL’si sermaye artırımı yöntemi, 4.400.000 TL’si de ortak satışı yöntemi ile Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsa’da Satış Yöntemi” ile beher pay için 25 TL’den 5 – 6 Ekim 2023 (Perşembe – Cuma) tarihlerinde MEKAG.HE (ikincil piyasada işlem kodu MEKAG.E olacaktır) koduyla satışa sunulacaktır. Emirler belirtilen tarihlerde  10.30 – 13.00 saatleri  arasında girilebilecektir.

  Halka arz büyüklüğünün 422,5 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, halka açıklık oranı %27,04 olarak öngörülmektedir.

  • Dağıtım işlemleri;  talep toplamanın bittiği gün olan  06.10.2023’de saat 18:15 sonrası gerçekleştirilecektir. Müşteriler hisselerini hesaplarında bu saatten sonra görebileceklerdir. Dağıtım gerçekleştikten sonra  arta kalan nakit bakiyeler takip eden ilk iş günü kullanılabilecektir.
  • Halka arz Borsa’da satış yöntemi ile yapılacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna özel tahsisat bulunmamaktadır.
  • Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır.
  • SPK kararı gereği dağıtımdan pay alan yatırımcılar ve Şirket’in mevcut ortakları, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

  Taahhütler

  • Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı ve halka arz yapmayacağını, Borsa İstanbul’a, SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve ilgili süre içerisinde bu minvalde açıklamalar yapmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Halka Arz Eden pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kaybal, Kerem Kaybal ve Şener Köken;
   • Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan payların, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı ve halka arz yapmayacağını, Borsa İstanbul’a, SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bunlara dair açıklama yapılmayacağını,
   • İzahnamenin onay tarihinden 180 (yüzseksen) gün boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan payların Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağını; başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa’da özel emir ile veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceğini,
   • 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda sınırlamalara tabii olacağının alıcılara bildirilmesini taahhüt etmiştir.
  • Halka Arz Eden pay Sahibi Mehmet Kaybal, mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun, Şirket’in tüm ilişkili taraflarının 31.12.2022 itibarıyla ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte oluşacak kısmının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Şirket’te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fonu kullanacağını ve bu borçlara ilişkin ödemeler sonrasında da oluşacak durumun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin madde 5/(6) hükümlü hale getirileceğini ve Şirket’in ilişkili taraflarının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket’in tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini taahhüt etmiştir.

  Fiyat istikrarı:

  • Planlanmamaktadır.

  Meka Beton Santralleri Hakkında Diğer Detaylar: https://www.halkaarztakvimi.com.tr/meka-beton-santralleri/

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.