Dofer Yapı Malzemeleri Talep Toplamaya Başlıyor!

Dofer Yapı Malzemeleri Talep Toplamaya Başlıyor!

  Dofer Yapı Malzemeleri talep toplamaya bugün itibariyle başlıyor. Talep toplama 10 – 11 Ekim 2023 (Salı – Çarşamba) tarihleri arasında iki gün sürecektir.

  Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.‘nin (“Dofer”) toplam 17.000.000 TL/adet nominal değerdeki halka arzının 14.000.000 TL’si sermaye artırımı yöntemi, 3.000.000 TL’si de ortak satışı yöntemi ile Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsa’da Satış Yöntemi” ile beher pay için 17,11 TL’den 10 – 11 Ekim 2023 (Salı – Çarşamba) tarihlerinde DOFER.HE (ikincil piyasada işlem kodu DOFER.E olacaktır) koduyla satışa sunulacaktır.

  Halka arz büyüklüğünün 290,8 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, halka açıklık oranı %30,49 olarak öngörülmektedir. (halkaarztakvimi.com.tr)

  Dağıtım İşlemleri

  • Talep toplamanın bittiği gün olan  11.10.2023’de saat 18:15 sonrası gerçekleştirilecektir. Müşteriler hisselerini hesaplarında bu saatten sonra görebileceklerdir. Dağıtım gerçekleştikten sonra  arta kalan nakit bakiyeler takip eden ilk iş günü kullanılabilecektir.
  • DOFER.HE’ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.
   • İlk gün yeterli talebin gelmesi durumunda bile halka arz durdurulmayacak ve 2. gün de emir girişi devam edecektir. Dağıtım talep toplamanın 2. günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik olarak yapılacaktır.
   • Dağıtımda zaman önceliği kuralı geçerli olacaktır. Buna göre; tüm emirler zaman önceliğine göre sıralanacak olup; satılacak miktar sistem tarafından, zaman olarak ilk girilen emirden başlanarak gelen her bir alış emrine bir adet pay verilmek suretiyle satılacak miktar tamamlanana kadar devam edecektir. İşlemler dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşecektir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olacaktır.
    • Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK Sicil Numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır.
    • Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilemeyecektir.
    • MKK sicil numarası bulunmayan emirler kabul edilmeyecektir.
    • Birden fazla MKK sicil numarasına bağlı bulunan aracı kurum hesaplarından (müşterek hesap) iletilen emirler dağıtıma konu edilmeyecektir.
    • Halka arz Borsa’da satış yöntemi ile yapılacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna özel tahsisat bulunmamaktadır.
    • Şirket paylarının Ana Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır.
    • SPK kararı gereği dağıtımdan pay alan yatırımcılar ve Şirket’in mevcut ortakları, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

  Taahhütler:

  • Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Şirket’in mevcut ortakları, 1 yıl boyunca maliki oldukları payları fiyattan bağımsız Borsa’da satılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağı alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.

  Fiyat istikrarı:

  • Gedik Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu işlemler için kullanılacak fon toplam halka arz büyüklüğünün %20’si ile sınırlı olacaktır.
  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.