DMR Unlu Mamuller Talep Toplamaya Başlıyor!

DMR Unlu Mamuller Talep Toplamaya Başlıyor!

  DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.’nin (“DMR Unlu Mamuller”) (Borsa İşlem Kodu: DMRGD) payları 21-22 Eylül 2023 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz edilecektir.

  • Halka arzda birim pay fiyatı 10,24 TL olarak belirlenmiştir.
  • 75 milyon TL nominal değerdeki halka arzının tamamı sermaye artırımı satışı şeklinde gerçekleştirilecektir.
  • Halka arz büyüklüğü 768 milyon TL, halka açıklık oranı da %40,47 olarak öngörülmektedir.

  Tahsisat:

  DMR Unlu Mamuller halka arzında tahsisat grupları ve tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir:

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %54 (40.500.000 TL nominal)
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %29  (21.750.000 TL nominal)
  • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %15 (11.250.000 TL nominal)
  • Çalışanlardan Olşuan Yatırımcılar %2  (1.500.000 TL nominal)

  Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar; DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş, Simit Sarayı Yatırım Ticaret A.Ş. ve Zincir Mağazacılık Yatırımları A.Ş. Bünyesinde istihdam edilen kişilerdir. (halkaarztakvimi.com.tr)

   Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.
  • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde  en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya kadar sıralama bu şekilde devam edecektir. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur.
  • Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında İnfo Yatırım, Şirket ve Paylarını Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
  • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece İnfo Yatırım aracılığıyla talepte bulunabilecektir. Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına İnfo Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi birlikte karar verilecektir.
  • Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
  • Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

  Fiyat İstikrarı:

  • Planlanmamaktadır.

  Taahhütler:

  • Şirket, Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu amaçla yurt içinde veya dışında herhangi bir borsa veya düzenleyici kuruma başvuruda bulunmayacağını ve bu doğrultuda bir açıklama yapmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Şirket ortakları, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket sermayesinde sahip oldukları ve halka arza konu olmayan payları, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, hiçbir surette Borsa’da satmayacaklarını, Borsa’ da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, payların bir yıl süre içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.
  • Şirket ortakları, payların Borsa’ da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca, Şirket sermayesinde sahip oldukları ve halka arza konu olmayan payları Borsa dışında satışa konu etmeyeceklerini, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını, Borsa’da özel emir ile veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.