Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Başvuru Aşamasında

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

  Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

  29 Eylül 2023 tarihinde ZOREN tarafından yapılan KAP bildiriminde, Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin halka arz çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

  Kap Bildirim Metni:

  ZOREN (Zorlu Enerji Elektrik A.Ş) 29.09.2023 tarihli KAP bildirimi.

  Sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

  Halka Arz Detayı

   

  Fonun Kullanım Amaçları

   

  Belgeler & Dökümanlar

  1. Taslak İzahname: Görüntülemek için tıklayın.
  2. Fon Kullanım Yeri Raporu: Görüntülemek için tıklayın.

  Zorlu Yenilenebilir Enerji Hakkında & Ne İş Yapar ?

  Zorlu Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji sektöründeki yatırımları ve çabalarıyla, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor ve bu yöndeki çabalarını her geçen gün daha da ileri taşıyor.

  Şirket, Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak çevre dostu bir enerji üretimine önemli katkılar sunuyor. Alaşehir JES başta olmak üzere jeotermal ve rüzgar santrallerine ek olarak güneş santralleri kurarak, güneş enerjisini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, 52 MW’lık bir güce sahip solar santral kurulumu hedeflerine odaklanıyor.

  Kızıldere I ve II jeotermal elektrik santralleri dünyanın önde gelen büyük jeotermal enerji santralleri arasında yer alıyor ve yıllık toplam 650 milyon kWh elektrik kapasitesi sağlıyor. Jeotermal suyun tamamı elektrik üretiminden sonra reenjeksiyon kuyularına yönlendirilerek çevresel sürdürülebilirliği destekliyor.

  Zorlu Enerji, jeotermal enerji alanında Türkiye lideri konumunda olup 305 MW’lık kurulu güçle bu alandaki başarısını sürdürüyor. Ağaçlandırma projeleri ve emisyon azaltımı gibi çevresel odaklı çalışmalarla santrallerde çevresel etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyor.

  Gökçedağ Rüzgar enerjisi santralindeki Gold Standard sahibi projelerle yılda 250.000 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanıyor. Ayrıca, yenilenebilir enerji santrallerinde yürütülen Ar-Ge ve inovasyon projeleri, küresel projelerden elde edilen bilgi birikimini sektöre kazandırmak için önemli bir rol oynuyor.

  Hidroelektrik santrallerinde düzenli olarak paydaş analizleri yaparak çevreye duyarlı üretim faaliyetlerine devam eden Zorlu Enerji, elektrifikasyon alanındaki yatırımlarını geleceğe odaklı bir şekilde gerçekleştiriyor ve Avrupa’nın elektrikli araç şarj istasyonu ağına entegre olmayı hedefliyor.

  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.