Adra GYO Talep Toplamaya Başlıyor!

Adra GYO Talep Toplamaya Başlıyor!

  Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘nin (“Adra GYO”/”Şirket”) toplam 73.700.000 TL/adet nominal değerdeki halka arzının tamamı sermaye artırımı yöntemi ile Borsa Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsa’da Satış Yöntemi” ile beher pay için 22,66 TL’den 14 – 15 Eylül 2023 (Perşembe  – Cuma) tarihlerinde ADGYO.HE (İkincil piyasada işlem kodu ADGYO.E olacaktır) koduyla satışa sunuluyor.

  Halka arz büyüklüğünün 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmesi beklenmekte olup, halka açıklık oranı %25,09 olarak öngörülmektedir.

  Dikkat Etmeniz Gerekenler;

  • Emirler belirtilen tarihlerde  10.30 – 13.00 saatleri  arasında girilebilecektir.
  • Dağıtım işlemleri;  talep toplamanın bittiği gün olan 15.09.2023’de saat 18:15 sonrası gerçekleştirilecektir. Yatırımcılar hisselerini hesaplarında bu saatten sonra görebileceklerdir. Dağıtım gerçekleştikten sonra  arta kalan nakit bakiyeler takip eden ilk iş günü hesaplara iade edilecektir.
  • Halka arz Borsa’da satış yöntemi ile yapılacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna özel tahsisat bulunmamaktadır.
  • Şirket paylarının Yıldız Pazar‘da işlem görmesi planlanmaktadır.
  • SPK kararı gereği dağıtımdan pay alan yatırımcılar ve Şirket’in mevcut ortakları, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

  Taahhütler:

  • Şirket, paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı ve halka arz yapmayacağını ve ilgili süre içerisinde bu minvalde açıklamalar yapmayacağını taahhüt etmiştir. Ayrıca Şirket, halka arzdan elde edilecek fonun %25-30’luk kısmını Manisa/Şehzadeler projesinde, %20-25’lik kısmını Narlı/Edremit projesinde, %15-20’lik kısmını Edremit/Yolören projesinde, %10-15’lik kısmını Turgutlu projesinde ve %5-10’luk kısmının ise potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirmede kullanılacağını ve halka arzdan elde edilecek fonun döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağını taahhüt etmiştir.
  • Şirket’in mevcut ortakları, 1 yıl boyunca maliki oldukları payları fiyattan bağımsız Borsa’da satmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir. Ayrıca SPK’nın 30.03.2023 tarihli ilke kararı gereği izahnamenin onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Ortaklar, sahip oldukları payları Borsa ve/veya Borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını, Borsa’da özel emir ile toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

  Fiyat istikrarı:

  • Garanti Yatırım tarafından 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu işlemler için kullanılacak fon halka arz büyüklüğünün %20’si (334.008.400 TL) ile sınırlı olacaktır.
  Cevap bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.