Yeşil Global Enerji A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Taslak

Yeşil Global Enerji A.Ş.

    Yeşil Global Enerji A.Ş.

    Yeşil Global Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 13.03.2023 tarihinde almış olduğu karara istinaden şirket, %29,90 hissesi oranında iştiraki ile halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olduğu izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.10.2023 tarih ve 58/1286 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Yeşil Global Enerji A.Ş. tarafından ilgili izin yazısı ve ekli onaylı tadil metninin 23.10.2023 tarihinde tebliğ alındığı şirkete bildirilmiştir.

    Detaylar hazırlanıyor..

    Cevap bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.